Dit is wat onze klanten zeggen:

 • "De balans tussen theorie en praktijk. De kennis en manier van presenteren van de trainers"
 • "Eye-opener voor CRM in de gezondheidszorg en het enthousiasme van jullie om dit aan ons over te dragen"
 • "Heldere opbouw, deskundige trainers en goede balans tussen theorie, filmpjes en oefenen"
 • "Duidelijk en goed gepresenteerd door de trainers. Klinisch relevant! Video opname met observatie van de groep"
 • "Zeer praktijkgericht en deskundige trainers"

Succes implementeren

Het einddoel van HFM is dat elk bedrijf zelfvoorzienend wordt. Veiligheid is niet eenmalig, het vraagt continue aandacht. Daarom is de visie van TACTESS om bedrijven op te leiden om zoveel mogelijk zelf met HFM te doen en bezig te zijn. TACTESS helpt bedrijven in de implementatie van HFM via opleidingen, “train-the-trainer” en online learning.

Integraal

Daar HFM een integrale aanpak is, raakt het alle onderdelen van de organisatie: van werkvloer tot board room. Veiligheid is dus een verantwoordelijkheid voor iedere werknemer. TACTESS heeft gezien en ervaren dat wanneer een organisatie veiligheid naar een hoger gewenst niveau wil krijgen dit een lange termijn proces is. Het leidt tot een (werk)cultuuromslag, met name de aanspreek cultuur en de houding ten aanzien van fouten maken wordt hierbij verbeterd. Immers, mensen maken fouten. Het aantal fouten kan verminderen, maar nooit volledig voorkomen worden. De essentie is HOE er met fouten wordt omgegaan.

Value propositie

Er zijn vele bureaus die actief zijn in het geven van training in veiligheid. In de markt neemt TACTESS een unieke positie in. Ten eerste door haar integrale methode om bedrijven zelfvoorzienend te maken in veiligheid en ten tweede door de inzet van digitale learning tools. Hiernaast investeert TACTESS in de door-ontwikkeling van de onderliggende wetenschappelijke safety-theorie en is TACTESS betrokken bij de nationale wetgevers met betrekking tot kadervorming voor veiligheidsregelgeving in de medische sector, met de doelstelling dit ook in andere sectoren en industrieën toe te passen.

Concreet

Het HFM-kwaliteitssysteem levert een organisatie diverse meetbare KPIs’ (Key Performance Indicators) op, zowel voor de gehele organisatie als het de individuele werknemer.

Voor de organisatie
 • HFM als overall communicatie raamwerk: standaard fraseologieën
 • Aanspreekcultuur: aanspreken op het proces in plaats van de persoon
 • Wegnemen van de ‘angst’ cultuur/ ‘afreken’ cultuur
 • Minder fouten: beter geformuleerd: er gaat meer goed
 • Minder schade: direct en indirect
 • Minder re-work: fouten herstellen (indirecte kosten)
 • Continue monitoring: leren van gemaakte fouten, het continue verbeteren van handboeken, checklists en werkprocessen
Voor het individu
 • Inzicht in hun impact op de overall veiligheid
 • Tools, methoden en technieken om fouten veilig te melden
 • Briefings en de-briefings houden
 • Hoe en welke verbeteringen voor te stellen
 • Bewuster kijken naar hun dagelijkse werkprocessen
 • Continue evaluatie van eigen gedrag en bijdrage