THEORIE

Het Human Factor Management (HFM) kwaliteitssysteem van TACTESS is een unieke én toekomstbestendig methode. HFM bouwt voort op de CRM-methode van de luchtvaart en Safety II. TACTESS is nauw betrokken bij de internationale (opinion) leaders die de nieuwste wetenschappelijke visies ontwikkelen achter veiligheid. Dit leidt ertoe dat TACTESS ook continue haar services en producten update.

Op termijn wil TACTESS ervoor zorgen dat veiligheidstrainingen (internationaal) gecertificeerd worden. De achterliggende gedachte hierbij is dat daardoor het level van kwaliteit continue geborgd blijft.

Voorbeeld van de praktijk: Ziekenhuis casus

Een groot ziekenhuis heeft TACTESS gevraagd een afdeling te trainen op HFM gebeid. Met dit ziekenhuis is de volgende concrete aanpak overeengekomen:

  1. Theoretisch kader via online learning: HFM-theorie met vragen en testen;
  2. Dag van opdrachten: casussen waarbij opnames worden gemaakt die geëvalueerd worden om de leer effectiviteit te maximaliseren;
  3. Implementatie in real life: TACTESS begeleidt de werkvloer;
  4. Kernteam formeren: het kernteam wordt de HFM-vraagbaak (first line support) voor de organisatie. De leden van het kernteam zullen ook de trainers zijn voor de volgende trainingen binnen het bedrijf. TACTESS opereert als second line support;
  5. Borging via jaarlijkse audits: testen en herhalingstrainingen.

De TACTESS online learning voor ziekenhuizen bestaat uit 8 modules van elk 30 minuten. De training dag is voor groepen van maximaal 16 artsen en verpleegkundigen in gelijke verhouding als op de werkvloer. Tijdens deze dag(en) wordt de theorie kort herhaald en worden teamoefeningen gedaan. TACTESS blijft op de achtergrond betrokken als second supportline en om jaarlijks via audits de HFM-borging te beoordelen.