METHODE

schema tactess hfmDe methode die TACTESS hanteert, biedt de mogelijkheid om organisaties/bedrijven te helpen bij de effectieve en efficiënte implementatie van Human Factor Management (HFM). HFM van TACTESS kent vier hoofdgebieden, die gezamenlijk tien sub-processen bevatten.

Op hoofdlijnen komt de methode neer op het meetbaar maken van hoe er wordt omgegaan met Human Factors in de diverse werkprocessen. De meting vindt plaats op een schaal van 0 tot 5 levels. Een score van level 0, bij bijvoorbeeld ‘Communicatie’ geeft aan dat er geen communicatie plaatsvindt en bij een score van level 5 is er optimale, effectieve communicatie. Daarbij wordt de meting per level op drie sub-niveaus uitgewerkt.

De optelling van de deel-scores leidt tot een overall beeld van hoe de organisatie is ingericht op Human Factors. Er kan dus een uitspraak gedaan worden hoe goed de organisatie omgaat met HFM en daarmee de mate waarin HFM onder controle is.

Verder kunnen organisatie op deze manier (ge)makkelijker met elkaar vergeleken worden en best practices worden gedeeld / uitgewisseld worden.

De aanpak die TACTESS doorgaans voorstelt is om eerst een nul-meting te doen. Het maken van een snap-shot van waar de organisatie staat. In deze stap worden tevens de perceptie van veiligheid (omgaan met Human Factors) in balans gebracht met de werkelijke stand van zaken. In deze stap wordt ook meer duidelijk welke (digitale) tools van TACTESS het beste aansluiten bij de cultuur van de organisatie.

TACTESS gebruikt zoveel mogelijk de modernste trainingstechnieken zoals:

 • Face-to-Face trainingen
 • Online Learning
 • Simulatie training (skills lab en scenario training)
 • Training op locatie
 • Training in werksituaties
 • Train the trainer

Een vervolg stap is om samen met de organisatie het gewenste niveau van HFM te bepalen. Dit is tevens het vertrekpunt voor het op te stellen plan van aanpak om HFM (verder) te implementeren. TACTESS ondersteunt de organisaties met het opstellen van het plan van aanpak. Doorgaans willen organisatie dat plan zelf opstellen. Mocht er de wens zijn om dit plan te laten opstellen door TACTESS, dan is dan mogelijk. Voor elke organisatie wordt, via een modulaire opzet, een specifiek implementatie traject opgesteld.

Als derde stap in de aanpak is de daadwerkelijke implementatie. Hier heeft TACTESS diverse (digitale) tools die ingezet kunnen worden. Een optimale mix wordt per organisatie gemaakt. De mix is namelijk sterk afhankelijk van de cultuur van de organisatie en van waar de organisatie momenteel staat (de scores van de 0-meting).

Tijdens de implementatie van HFM kan gekozen worden uit de volgende tools van TACTESS:

 • Online Learning
 • Skills labs
 • Scenario onderwijs
 • Simulatie training
 • Training op locatie
 • Training in werksituaties (o.a. voor OK, IC, SEH, etc.)
 • Train the trainer

Tevens is de insteek van TACTESS om het HFM implementatie proces (o.a. bijeenkomsten, trainingen en meelopen op de afdeling) zodanig in te richten, dat de reguliere werkprocessen zo minimaal mogelijk onderbroken worden. TACTESS is flexibel en kan bijvoorbeeld bijeenkomsten en training faciliteren in de avonduren en weekenden. Zo kan TACTESS een afdeling van bijvoorbeeld 100 medewerkers in circa een week trainen in alle aspecten van HFM.

Als laatste stap vindt er een na-meting plaats om te meten wat het daadwerkelijke effect van HFM binnen uw organisatie is.

Zie voor meer informatie het artikel OK Magazine.